Velkommen til Distrikt 8

Næste distriktsrådsmøde med mulig for stævneændringer
Bliver d.xx-xx-2024. kl.18.00

Velkommen til Distrikt 8

Distrikt 8 omfatter alle rideklubber i det tidligere Sønderjyllands Amt, som er organiseret under Dansk Ride Forbund (DRF).

Hver klub i distriktet vælger 1-2 repræsentanter til distriktsrådet, der mødes mindst to gange årligt. Deltagelse i disse møder er obligatorisk, og klubberne vil modtage nærmere information om mødetidspunkter.

Distriktsrådet vælger årligt medlemmer til distriktsbestyrelsen, der består af:

  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Samt 3 menige medlemmer

Distriktsbestyrelsen har beføjelse til at træffe beslutninger uden forudgående forelæggelse for distriktsrådet, men disse beslutninger skal præsenteres på det førstkommende distriktsrådsmøde.

Nye klubber, der ønsker at blive medlem af DRF, skal ansøge direkte hos Dansk Ride Forbund.

Klubberne betaler et årligt kontingent til Distrikt 8 baseret på deres medlemstal.